Salestraining

Verbeter uw commerciële vaardigheden door een sales training te volgen waarmee u de juiste stappen neemt. Hieronder een overzicht van de verschillende verkoopgerichte trainingen.

Basis commerciële vaardigheden

Wie dit goed wil doen, heeft inzicht nodig in het menselijke doen en laten. Daarop ligt dan ook sterk de nadruk in deze verkooptraining. Er wordt structuur aangebracht in de gesprekken. Hindernissen zoals bezwaren of tegenwerpingen worden overwonnen. De commerciële slagkracht wordt vergroot door het verkrijgen van relevante informatie. Men is uiteindelijk in staat om met de juiste argumenten de klant te overtuigen van de voordelen. Dan is afsluiten met een order een logisch gevolg.

Onderhandelen 1 en 2

Onderhandelen is gebaseerd op goed communiceren, aangevuld met ervaring, kennis, strategie en tactiek. Deze training besteedt aandacht aan de verschillen tussen goed en slecht onderhandelen, de vaardigheden en technieken die een goede onderhandelaar nodig heeft om maximaal resultaat te boeken met behoud van de relatie. Scoren met gevoel.

Hoe omgaan met korting?

Deze training reikt technieken aan die kortingen beperken en dus meer marge opleveren. Daarnaast zal een beroep gedaan worden op de creativiteit van de verkopers. Immers, het overtuigen van een professionele inkoper vraagt specifieke vaardigheden.

Return on investment

De klant overtuigen op basis van opbrengsten in plaats van worstelen met het bezwaar van de ‘hoge’ investering of kosten. Door het hanteren van de Return on Investment-methode sluiten verkopers af met betere marges. Een typische vervolgtraining voor gevorderden.

Key-account management

Strategisch verkopen bij grote klanten eist van hedendaagse accountmanager meer en meer een partner. Accountmanager dienen thuis te zijn in de wereld van de klant en eerder te opereren als vertrouwensman, dan als opponent in een verkoopgesprek. Ze moeten ook intern en extern uitstekende onderhandelaars zijn, die politieke besluitvorming kunnen beïnvloeden en kunnen omgaan met tegengestelde belangen. Deze training stelt de accountmanager in staat optimaal te functioneren in complexe trajecten, die van strategisch belang zijn voor de organisatie.

Presentatievaardigheden

Adrenaline en plankenkoorts hoeven een goede presentatie niet te blokkeren. Integendeel. Wie ermee weet om te gaan, zal zijn publiek boeien én overtuigen. De training leert praktische vaardigheden aan, zoals: de voorbereiding, opbouw en lengte van de presentatie, de rode draad en het gebruik van hulpmiddelen. Presentaties worden na deze training geïnspireerd en met overtuigingskracht gebracht.

Tele Sales / Telefonische Acquisitie

Telefonisch contact is vaak het eerste contact met een nieuwe relatie. Wie goed afspraken leert maken, beschikt over een groter klantenbestand. In Telefonische Acquisitie wordt daarom getraind op effectiever telefoneren, het signaleren en omzetten van contactbezwaren en het afsluiten en follow-up geven aan afspraken. Deelnemers leren in minder tijd kwalitatief betere resultaten te behalen.

Beurstraining

Voor veel branches zijn beurzen een belangrijke plek om relaties en prospects te ontmoeten. Standbemanningen moeten weten waarvoor ze aanwezig zijn en welke resultaten er gehaald kunnen worden. Een praktische training om een kostbare beursdeelname renderend te maken. Deze training verhoogt het resultaat van de investering en brengt beursdoelstellingen binnen bereik.

Omgekeerd verkopen

Vaak worstelen verkopers met de vraag: Spreek ik nu met een beïnvloeder of heb ik te maken met de beslisser?  In het geval van de beslisser leren de verkopers argumenten verzamelen om toch tot zaken te komen. Wanneer we te maken hebben met een beïnvloeder zullen de getrainde vaardigheden mogelijkheden opleveren om zijn/haar invloed maximaal te gebruiken.