Personal coaching

De personal coach is “hot”, niet alleen voor uw Sales mensen maar ook voor de Teamleider of Manager. De coach zorgt ervoor dat de in gang gezette veranderingen ook daadwerkelijk beklijven. Hij is de coach die lijnen uitzet, richting geeft, maar ook de medewerker uitdaagt. Hij begeleidt, werkt mee en haalt het beste in uw mensen naar boven.

Ik kan me heel goed voorstellen dat u zich nu afvraagt: “maar wat is dan precies het verschil tussen een coach en een trainer?  Ik ga het u proberen uit te leggen.

Trainers richten zich vaak op de ontwikkeling van vaardigheden van de deelnemers. De coach daarentegen, probeert om de sterke en zwakke punten van de medewerker  te begrijpen om zodoende hem of haar te helpen tot een zelf gesteld doel te komen.  In dit voorbeeld is het dus belangrijk dat de medewerker zelf bepaalt, wat dat gestelde doel is.  Dit doel kan voortkomen uit trainingen, nieuwe werkmethodieken of persoonlijke ontwikkeldoelen.

De coach zorgt ervoor dat de in gang gezette veranderingen ook daadwerkelijk beklijven in de praktijk. Hij is de coach die lijnen uitzet, richting geeft, maar ook de medewerker uitdaagt. Hij begeleidt, werkt mee en haalt het beste in uw mensen naar boven. Moraliteit, ethische normen, cultuur en niveau zijn daarbij essentiële waarden. Of zoals een klant het ooit uitdrukte: “We zitten op dezelfde golflengte, deze coach voelt mij perfect aan en daar gaat het om.”

Door middel van een persoonlijk coachplan wordt gedurende een nader af te stemmen periode, de medewerker gevolgd met als doel:  Een duidelijke verbetering te laten zien en met meer plezier en succes zijn of haar werk te doen.

Door de wisselwerking van trainer en coach, is een optimale begeleiding mogelijk. De leerdoelen worden exact afgestemd op de behoeften van uw medewerker en vastgelegd in het individuele coachplan. Hierdoor weet de medewerker waar hij samen met zijn of haar manager gericht aan kan werken. Tijdens en aan het einde van het traject evalueert de coach samen met u de voortgang en resultaten.

Het resultaat van deze aanpak is verbluffend. Door onze professionele coaching wordt uw (verkoop)team sterker, opereert zelfstandiger en met meer zelfvertrouwen.