Management-training

Managers hebben één ding gemeen: ze worden beoordeeld op hun manier van leidinggeven en hoeveel resultaat hij of zij  geboekt heeft. Daar zijn kennis en ervaring voor nodig, maar ook mentale en psychologische vaardigheden zijn belangrijk. Het zijn belangrijke aandachtspunten in elke managementtraining. U kunt kiezen uit vele programma’s, met eigen accenten en inhoud.

Hoger management

Een organisatie managen is een zaak van kennis én gevoel. Goede managers kunnen zich verplaatsen in anderen. Ze zijn in staat om met mensen om te gaan, ze te motiveren en te stimuleren. Waardevolle vaardigheden, die centraal staan in de training Hoger Management. De managementvaardigheden worden verder uitgediept en aangevuld met o.a. vergader- en discussietechnieken en cijfermatig leidinggeven. Tevens leert de manager hoe informele en formele gesprekken vorm te geven. Onderhandelingsvaardigheden zijn essentieel, de manager leert hoe deze toe te passen in zijn dagelijkse praktijk. Samenvattend een compleet pakket voor de manager op hoger-kaderniveau.

Midden management

Managers worden vaak aangeduid als ‘spil van de organisatie’. Daaromheen beweegt zich een complex van factoren dat het succes van een moderne manager bepaalt. Een van deze factoren: “Hoe geef ik medewerkers het gevoel dat zij het belangrijkste kapitaal zijn van de onderneming?”, zal de leidraad vormen binnen deze veelgevraagde training.

De training geeft een uitstekende basis voor de lijn- en stafmanager. Praktische vaardigheden op het gebied van coaching spelen een grote rol.

Time management

Omgaan met tijd is voor managers van vitaal belang. Voor een opdracht staat nu eenmaal een bepaalde tijd. Effectief time management geeft rust, omdat het wel een paar uur winst per dag kan opleveren. Tijd die beschikbaar komt voor andere activiteiten. Na deze training beheerst de manager agendatechnieken, die hem/haar in staat stellen om crises en spanningen door tijdsdruk te voorkomen.

Vergader- en discussietechnieken

Efficiënt vergaderen en doelgericht in discussie gaan. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn worden door SalesTube aangescherpt. Enkele van de onderwerpen in dit programma zijn: aandacht vasthouden, omgaan met stoorzenders, stokpaardjes en interrupties, de rol van de voorzitter en het maken van notulen en (actie)afspraken. Deze training zorgt ervoor dat gesprekspartners efficiënt tot besluiten komen.

Field en Personal Coaching

Mensen kunnen in de dagelijkse praktijk niet zonder ondersteuning en feedback. Weerstanden overwinnen gaat niet vanzelf, zoals ook positief omgaan met kritiek moet worden geleerd. De training Field en Personal Coaching maakt managers coach van hun eigen mensen.

Praktische voorbeelden en technieken laten zien hoe het functioneren van een team te verbeteren is. De prettige werksfeer zorgt voor hogere prestaties.

Leidinggeven

Bij het succesvol leiden van een organisatie komt het aan op tweerichtingsverkeer. In deze training leren managers dan ook eerst en vooral naar zichzelf en daarna naar anderen te kijken. Situationeel leidinggeven staat voor motivatie en rendement. Medewerkers in de juiste richting sturen kan niet altijd op dezelfde manier. Effectief coachen is afhankelijk van de bedrijfscultuur, de individuele medewerker, de situatie en het soort organisatie. Deze training maakt effectief coachen herkenbaar en toepasbaar.

Beoordelings- en Functioneringsgesprekken

Bij beoordelings- en functioneringsgesprekken staat de psyche van de mens centraal. Waar komen specifieke gedragingen vandaan? Hoe is de ander te beïnvloeden en pas je positieve feedback toe? Wat is het verschil tussen manipuleren en motiveren? Deze training geeft managers het gereedschap om dergelijke gesprekken op de juiste manier aan te pakken.

Train the Trainer

Terug op de werkplek na een training, gaat het erom dat medewerkers de positieve gedragsveranderingen vasthouden. Met deze training verwerft een organisatie een intern programma als follow-up op de training van medewerkers.

Door in de eigen organisatie technieken te gebruiken die herkenbaar zijn vanuit de trainingen, blijft de kwaliteit langer op niveau.

Communicatieve en sociale vaardigheden

Betere gesprekken voeren, die tot werkelijk resultaat leiden, dat is de inzet van deze training voor iedereen die in een bedrijf werkzaam is. In workshops en met rollenspellen wordt aandacht besteed aan de achtergronden van menselijk handelen. Deelnemers leren hun idee of voorstel aantrekkelijk te presenteren. Ze leren het gesprek te (be)sturen en om te gaan met tegenwerpingen en verwijten. Tot slot wordt geoefend op het succesvol afsluiten van een gesprek, anders gezegd concrete en heldere afspraken maken met medewerkers, collega’s of managers. Dit uitgebalanceerde programma kan onmiddellijk in de praktijk worden gebracht en is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in de hedendaagse communicatie.