Functietrainingen

Wie namens uw organisatie met anderen moet communiceren, bepaalt voor een groot deel het imago van de organisatie, intern en extern. Functietrainingen verbeteren de kwaliteit van communiceren en zijn onmisbaar voor groepen als helpdesk-, techniek- en inkoopafdelingen, maar ook van belang voor individuele medewerkers. Van telefonistes, receptionistes en secretaresses tot stafmedewerkers, managers en directieleden.

Commerciële Vaardigheden Binnendienst

Een verkoopafdeling kan niet zonder een degelijk functionerende binnendienst. We trainen een goede follow-up van offertes en klachten, het controleren van afgesproken levertijden en een betrouwbare omgang met bestaande relaties, waardoor binding ontstaat. Dit programma sluit aan op verkooptechnieken voor de buitendienst. Zo leren binnen- én buitendienst dezelfde taal.

Communicatieve Vaardigheden voor technische medewerkers

De score van een service verlenend bedrijf hangt niet alleen af van de manier waarop technische service verleend wordt. Van toenemend belang is dat technische medewerkers ook communicatief vaardig zijn en koopsignalen leren herkennen. Technici voelen zich na deze training meer verantwoordelijk voor het behouden en verdiepen van klantrelaties.

Training Klantgericht denken en handelen

Centraal in deze trainingen staat de medewerk(st)er en zijn of haar functioneren in de organisatie. Verkopen is het vertrouwen van klanten winnen en houden. Want tevreden klanten komen terug. Om dit klantgericht denken te activeren, biedt Salestube een breed scala aan technieken en vaardigheden. Stuk voor stuk maatwerk en altijd met de dagelijkse praktijk als vertrekpunt.

Telefonische Vaardigheden

Vriendelijk en duidelijk, respectvol en servicegevoelig. Klantgericht dus. Die benadering verdient elke klant aan de telefoon. Of het nu gaat om het maken van een afspraak, terugbellen, doorverbinden, het doorgeven van informatie of het afhandelen van een klacht. Zulke praktijksituaties komen in deze training voor receptionistes, telefonistes en secretaresses aan de orde.

Professioneel omgaan met klachten

Maximale klanttevredenheid is het streven van elke onderneming. Het professioneel omgaan met klachten bepaalt in grote mate de klanttevredenheid. Deze training heeft als doel deelnemers inzicht te geven in de complexe factoren die spelen bij het op de juiste manier afhandelen van klachten én daarop te anticiperen.

Communicatieve Vaardigheden voor helpdesk- en supportmedewerkers

Wie klanten aan de telefoon technisch bijstaat, problemen oplost of acties ondersteunt, moet problemen kunnen analyseren. Hoe kom je er snel achter wat het echte probleem is? Hoe herken je het verschil tussen wat belangrijk is en wat niet? En hoe ga je om met bezwaren? Behalve probleemanalyse, leren de deelnemers zelf problemen oplossen en effectief verwijzen.

Debiteurenbewaking

Na het afsluiten van een order zo snel mogelijk de rekening betaald krijgen. Dat staat centraal in de training Debiteurenbewaking. Vriendelijk blijven en toch tijdige betaling afdwingen, dat is waar het om gaat als de onderneming niet in cash flow problemen wil komen. Er wordt gelet op het effectief communiceren, reageren op bezwaren en bovenhalen waar het de debiteur werkelijk om te doen is. Deelnemers leren afspraken maken over wat en wanneer er betaald wordt. Zo wordt het betaalgedrag van de debiteur daadwerkelijk beïnvloed. Deze herkenbare problematiek wordt behandeld in de op de praktijk gebaseerde training. Deelnemers gaan na de training gesterkt en met nieuwe bagage aan de slag.

Time Management voor medewerkers

Omgaan met tijd is ook voor medewerkers in de eerste plaats een kwestie van prioriteiten stellen. De training Time Management voor medewerkers leert deelnemers inzicht te krijgen in hun dagbesteding, hun prioriteiten en de noodzaak om efficiënt om te gaan met tijd. Bij de managementtrainingen is er een specifieke training Time Management voor managers.